0

Bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người đi làm việc tại Israel

NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI  ISRAEL  Nội dung gồm:  Phần 1:Những quy định pháp luật của Việt Nam và của Israel mà người lao động cần nắm vững Phần 2 :Những kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc tại Israel…

0

Chương trình đào tạo nghề Hàn 3G

Đào tạo nghề Hàn chất lượng cao gắn liền với hỗ trợ việc làm là một trong những mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược của Công ty CP TMDV và Tư vấn giáo dục Hoàng Phát (HOANGPHAT EDU., JSC)