0

MẪU HĐLĐ MỚI CHO LAO ĐỘNG SANG ĐÀI LOAN

Mẫu hợp đồng lao động mới dành cho người lao động làm việc tại Đài Loan Ngày 09/01/2017, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã có văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại Đài Loan về nội…

0

MẪU HĐLĐ MỚI CHO LAO ĐỘNG SANG ĐÀI LOAN

Mẫu hợp đồng lao động mới dành cho người lao động làm việc tại Đài Loan Ngày 09/01/2017, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã có văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại Đài Loan về nội…

0

Bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người đi làm việc tại Israel

NHỮNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI  ISRAEL  Nội dung gồm:  Phần 1:Những quy định pháp luật của Việt Nam và của Israel mà người lao động cần nắm vững Phần 2 :Những kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc tại Israel…

0

Chương trình đào tạo nghề Hàn 3G

Đào tạo nghề Hàn chất lượng cao gắn liền với hỗ trợ việc làm là một trong những mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược của Công ty CP TMDV và Tư vấn giáo dục Hoàng Phát (HOANGPHAT EDU., JSC)