Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Khu vực nông thôn chiếm khoảng 2/3 dân số và là lực lượng lao động chính ở nước ta. Lao động nông thôn chủ yếu…

Xem tiếp Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Quy định về kỉ luật lao động quan trọng bạn nên biết?

Kỉ luật lao động là quy định cần thiết mà bất cứ cơ quan hoặc doanh nghiệp nào cũng phải có. Kỷ luật lao động…

Xem tiếp Quy định về kỉ luật lao động quan trọng bạn nên biết?