Thỏa ước lao động tập thể là gì?

Thỏa ước lao động tập thể là thuật ngữ còn mới mẻ với những người không có nhiều kiến thức về luật pháp. Tuy nhiên đây là vấn đề cần nắm vững và chắc chắn để người lao động không mất đi quyền lợi của mình. Bên cạnh đó họ sẽ thực hiện tốt bổn phận và trách nhiệm của mình trong công việc.

Để có cái nhìn tổng quan và cụ thể nhất, bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn trả lời vấn đề thỏa ước lao động tập thể là gì? Cùng theo dõi nhé!

Thỏa ước lao động tập thể là gì?

Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thỏa thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể. Nội dung của thỏa ước lao động tập thể không được trái với quy định của pháp luật. Đây được xem là cơ sở pháp lý tạo nên mối quan hệ lao động có tính tập thể.

Thỏa ước lao động tập thể mang đến quyền lợi của 2 bên
Thỏa ước lao động tập thể mang đến quyền lợi của 2 bên

Hơn thế nữa, nó tạo điều kiện để người lao động thông qua sức mạnh của tập thể với người sử dụng lao động để có thể hưởng những lợi ích tốt nhất. Khi thỏa ước lao động được ký kết đúng đắn sẽ tăng cường kỷ luật trong doanh nghiệp. Mà còn là cơ sở pháp lý quan trọng để doanh nghiệp tiến hành ký hợp đồng lao động, đảm bảo quyền lợi của hai bên.

Hiện nay theo tổng hợp trong Bộ luật lao động thì thỏa ước lao động gồm:

 • Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp.
 • Thỏa ước lao động tập thể ngành.
 • Hình thức thỏa ước lao động tập thể khác do Chính phủ quy định.

Nội dung chủ yếu của thỏa ước lao động tập thể

Theo điều 74, Bộ luật lao động thì thỏa ước lao động tập thể gồm nhiều nội dung đem lại lợi ích cho người lao động. Hiện nay trong thỏa ước lao động tập thể có những nội dung chủ yếu như sau:

Xác định nội dung chính của thỏa ước lao động tập thể
Xác định nội dung chính của thỏa ước lao động tập thể
 • Việc làm, đảm bảo việc làm cho người lao động
 • Thời gian làm việc
 • Bảo hiểm
 • Điều kiện lao động
 • Tiền lương, thưởng và các khoản phụ cấp khác trả cho người lao động
 • Bên cạnh đó tùy theo điều kiện của doanh nghiệp mà có thể khen thưởng và kỷ luật.

Ngoài các yếu tố chính trong thỏa ước lao động tập thể. Bạn có thể đề cập đến các vấn đề liên quan đến giá trị tinh thần, nhu cầu vui chơi, học tập của lao động.

>> Xem thêm:

Một số câu hỏi thường gặp

Khi nào thực hiện ký kết thỏa ước lao động tập thể?

Thỏa ước lao động tập thể được ký kết khi các bên đạt được thỏa thuận tại phiên họp tập thể. Đồng thời cần đáp ứng các tiêu chí dưới đây:

 • Trên 50% số người của tập thể lao động biểu quyết tán thành nội dung thương lượng tập thể.
 • Trên 50% số đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên cơ sở biểu quyết tán thành nội dung thương lượng tập thể đã đạt được trong trường hợp ký thỏa ước lao động tập thể ngành.
Thỏa thuận được ký kết khi đạt được thỏa thuận tại phiên họp tập thể
Thỏa thuận được ký kết khi đạt được thỏa thuận tại phiên họp tập thể

Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp do ai ký kết?

Điều 8 Nghị định 05/2015 đã chỉ ra đối tượng ký kết thỏa ước lao động doanh nghiệp. Mỗi đơn vị ký kết được phân chia như sau:

 • Tập thể lao động: Chủ tịch Công đoàn cơ sở hoặc Chủ tịch công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
 • Bên người sử dụng lao động: người đại diện theo pháp luật quy định tại điều lệ của doanh nghiệp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.
Cần xác định đúng người thực hiện kyd kết thỏa ước tập thể
Cần xác định đúng người thực hiện ký kết thỏa ước tập thể

Nếu người có quyền hạn ký kết thỏa ước lao động không thực hiện được có thể ủy quyền cho người khác thông qua văn bản cụ thể. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

Thời hạn thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp

Thỏa ước lao động có hiệu lực từ 1 – 3 năm, đối với doanh nghiệp lần đầu thực hiện có thể ký kết với thời hạn dưới 1 năm.

Thỏa ước lao động tập thể nộp cho ai?

Theo điều 75 của Bộ luật lao động, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kết người sử dụng lao động cần gửi bản thỏa ước đến:

 • Cơ quan quản lý Nhà nước về lao động cấp tỉnh đối với thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp.
 • Bộ Lao động thương binh – xã hội: đối với thỏa ước lao động tập thể ngành và các loại khác.

Ngày có thỏa ước lao động tập thể

Ngày có hiệu lực chính là ngày được ghi trong bản thỏa ước lao động tập thể. Tuy nhiên trong bản thỏa ước không ghi ngày bạn có thể coi ngày ký kết là ngày tiến hành thực hiện. Do đó khi ký kết cần ghi đầy đủ thông tin để có cơ sở pháp lý chính xác.

Cách phân biệt thỏa ước và hợp đồng lao động

 • Nếu hợp đồng lao động là thỏa thuận giữa lao động và người sử dụng lao động về công việc, quyền, nghĩa vụ 2 bên. Ngược lại thỏa ước là thỏa thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về vấn đề đã thương lượng.
 • Hợp đồng lao động có hình thức về thời gian thực hiện (có thời hạn, không xác định, thời vụ) còn thỏa ước lao động có hình thức về đối tượng (tập thể doanh nghiệp ngành, tập thể khác).
Phân biệt chính xác thỏa ước tập thể và hợp đồng lao đông thông qua các yếu tố
Phân biệt chính xác thỏa ước tập thể và hợp đồng lao động thông qua các yếu tố
 • Thỏa ước lao động có thời hạn từ 1 – 3 năm còn với đơn vị lần đầu thì dưới 1 năm. Đối với hợp đồng lao động thì thời hạn tùy theo loại hợp đồng.
 • Hiệu lực: thỏa ước có hiệu lực từ ngày ghi trong thỏa ước (nếu không ghi trong thỏa ước thì được tính từ ngày ký kết). Hợp đồng lao động có hiệu lực từ ngày các bên giao kết.
 • Hình thức: Hợp đồng lao động được lập thành 2 bản với mỗi bên giữ một bản. Thỏa ước doanh nghiệp lập thành 5 bản còn thỏa ước ngành được lập thành 4 bản.

Thỏa ước lao động tập thể là văn bản đáp ứng những nội dung chính liên quan đến người lao động. Hy vọng rằng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết, quan trọng nhất. Đồng thời căn cứ vào vấn đề đã thu thập được người lao động sẽ hiểu hơn về các quy định, điều khoản nhằm thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ trong lao động.