Phòng lao động thương binh xã hội quận Tân Bình

Trong số các phòng ban tại quận Tân Bình, phòng lao động thương binh xã hội luôn là nơi hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đây là nơi thực hiện những nhiệm vụ và chức năng tham mưu giúp cho ủy ban nhân dân quân Tân Bình. Các công tác về lao động và xã hội sẽ được phòng này chịu trách nhiệm quản lý. Hãy đọc bài viết sau để hiểu thêm về phòng lao động thương binh xã hội quận Tân Bình.

Quá trình hình thành và phát triển của phòng lao động thương binh xã hội quận Tân Bình

Ban đầu phòng lao động thương binh xã hội quận Tân Bình được chia thành hai phòng ban nhỏ là phòng thương binh xã hội và phòng lao động. Hai phòng  ban này hoạt động tách biệt, có chức năng và nhiệm vụ khác nhau. Về sau, do tính chất công việc, hai phòng ban này được sáp nhập lại với nhau để trở thành phòng lao động thương binh xã hội quận Tân Bình ngày nay.

Phòng lao động

Là một trong những phòng ban được thành lập khá sớm, phòng lao động là nơi quản lý lao động, thống kê lao động cũng như giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân trong toàn quận. Được thành lập và đi vào hoạt động kể từ tháng 1 năm 1976 chỉ với 7 thành viên. Đây là nơi đầu tiên các cán bộ kháng chiến trở về làm việc sau khi hết chiến tranh.

Lúc đầu, phòng lao động hoạt động dựa trên chính sách chủ động tự đưa ra kế hoạch rồi thực hiện mà không chịu sự quản lý của bộ máy nào khác. Đến năm 1979, chủ trương về cơ cấu tổ chức bộ máy mới ra đời, phòng lao động hợp nhất với Ban kế hoạch và là thành phần thuộc Ban kế hoạch của quận.

Hoạt động trong ban kế hoạch được 9 năm, đến năm 1988, phòng lao động chính thức sáp nhập với phòng thương binh xã hội thành phòng Lao động Thương binh xã hội quận Tân Bình ngày nay. Kể từ đó, hoạt động của phòng này dựa trên sự chỉ đạo vào quản lý của ủy ban nhân dân quận. Dần dần, nơi đây trở thành phòng để ủy ban nhân dân quận Tân Bình tham mưu các vẫn đề liên quan.

Phòng thương binh xã hội

Mặc dù đươc thành lập trước phòng lao động nhưng phòng thương binh xã hội quận Tân Bình chỉ có ít nhận sự và hoạt động chưa được hiệu quả. Mục đích ban đầu khi thành lập phòng ban này là để thực hiện các chính sách với người có công với nhà nước. Mãi sau khi phòng ban này phát triển mới có thêm nhiệm vụ bảo trợ xã hội cho các hoàn cảnh khó khăn trong quận.

Hoạt động đến năm 1979 cũng giống như phòng lao động, phòng thương binh xã hội được chuyển thành Tổ thương binh xã hội và thuộc về văn phòng Ủy ban nhân dân quận. Cho đến năm 1988 thì hợp với phòng lao động cho đến ngày nay.

Tuy là đã hợp nhất hai phòng ban này lại để trở thành phòng lao động thương binh xã hội quận Tân Bình nhưng nhiệm vụ và chức năng của hai phòng ban vẫn không thay đổi nhiều. Hai phòng ban này khi sáp nhập chịu sự quản lý và chỉ đạo của ủy ban nhân dân quận.

Xem thêm>>>

Chức năng của phòng lao động thương binh xã hội quận Tân Bình

Theo cơ cấu tổ chức hành chính trong cả nước, phòng lao động thương binh xã hội quận Tân Bình là cơ quan chuyên môn thuộc về Ủy ban nhân dân quận. Đây là cơ quan thực hiện chức năng quản lý về các lĩnh vực khác nhau như lao động, an toàn lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, tiền lương, tiền công, chính sách với người có công, bảo trợ xã hội, chăm sóc trẻ em và bà mẹ,…

Tất cả các công việc và chức năng của phòng này đều được thực hiện theo sự ủy quyền của ủy ban nhân dân quận và đúng quy định của pháp luật. Chỉ khi ủy ban  nhân dân quận phê duyệt thì các công tác của phòng này mới được thực hiện. Chính vì thế mới nói đây là một phòng ban thuộc sự quản lý của ủy ban nhân dân quận.

Trang chủ phòng lao động thương binh xã hội quận Tân Bình
Trang chủ phòng lao động thương binh xã hội quận Tân Bình

Phòng lao động thương binh và xã hội quận Tân Bình cũng có tư cách pháp nhân và con dấu riêng. Tuy nhiên, tất cả đều chịu sự chỉ đạo của ủy ban nhân dân quận. Bên cạnh đó, sở lao động thương binh và xã hội của tỉnh sẽ thường xuyên kiểm tra, thanh tra về chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo mọi công việc đều được diễn ra suôn sẻ.

Nhiệm vụ và quyền hạn của phòng lao động thương binh xã hội quận Tân Bình

-Trình ủy ban nhân dân quận Tân Bình phê duyệt các quyết định, chỉ thị liên quan đến các vấn đề của phòng ban này như chính sách vưới người có công, lao động và các lĩnh vực quản lý mà nhà nước được giao.

-Giúp ủy ban nhân dân quận quản lý các lĩnh vực lao động đối với các tổ chức doanh nghiệp kinh doanh từ nhà nước đến tư nhân cũng như các tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn quận.

-Đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra sát sao việc thực hiện các quy định, chính sách của nhà nước trong các lĩnh vực liên quan theo các cấp.

-Phối hợp với các đoàn thể và cá nhân xây dựng những phong trào và tượng đài liệt sỹ để ghi tên người có công.

-Kiểm tra việc thực hiện các chính sách, chế độ liên quan đến người có công và lao động trong toàn quận. Đảm bảo mọi việc được thực hiện cách công bằng, dân chủ, không để ai được hưởng lợi cũng không để ai phải thiệt thời.

-Quản lý bộ máy cán bộ công nhân viên chức trong toàn quận. Thực hiện đầy đủ các chính sách và chế độ đối với  những lao động thuộc phạm vi quản lý.

-Quản lý về mặt tài chính, tài sản được Ủy ban nhân dân quận giao cho.

Cơ cấu tổ chức

Phòng lao động thương binh và xã hội quận Tân Bình được chia thành 4 tổ để hoạt động dễ dàng hơn. Những tổ này sẽ có chức năng nhiệm vụ khác nhau nhưng vẫn trên tinh thần làm việc chung. 4 tổ đó bao gồm:
-Tổ chính sách với người có công và bảo trợ xã hội

-Tổ lao động tiền lương và việc làm

-Tổ xóa đói, giảm nghèo

-Tổ kế toán, tài vụ

4 tổ này hoạt động song song và bổ trợ cho nhau để phòng lao động thương binh và xã hội quận Tân Bình hoạt động tốt và có những thành tích đáng nể như ngày nay. Chắc chắn trong tương lai đây sẽ là phòng ban có hoạt động tốt nhất trong ủy ban nhân dân quận Tân Bình.

Địa chỉ phòng lao động thương binh xã hội quận Tân Bình

Phòng lao động thương binh xã hội quận Tân Bình hiện nay được đặt tại 337 Đ. Lê Văn Sỹ, Phường 1, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là địa chỉ nằm ngay ở trung tâm thành phố. Vì vậy, việc di chuyển và đến đây để làm các thủ tục sẽ dễ dàng hơn cho người dân rất nhiều. Địa chỉ này cũng được công khai trên các trang thông tin điện tử của phòng lao động thương binh xã hội quận Tân Bình. Nếu muốn tìm hiểu bạn có thể truy cập vào trang thông tin của quận để theo dõi.

Phòng lao động thương binh và xã hội quận Tân Bình đã và đang hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao. Chính vì thế, công tác lao động và các chính sách với người có công tại quận Tân Bình luôn đầy đủ và chính sác nhất. Hy vọng trong thời gian tới những nhiệm vụ này sẽ luôn dược thực hiện cách đúng đắn và chất lượng hơn nữa.