Các hình thức kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật

Kỷ luật lao động là hình thức không thể thiếu nhằm đảm bảo quá trình sản xuất, kinh doanh diễn ra thuận lợi. Các hình thức kỷ luật lao động xuất hiện với mục đích răn đe, xử lý đối tượng lao động vi phạm nội quy, quy định của doanh nghiệp. Điều này thúc đẩy người lao động làm việc nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu đã đề ra.

Bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn các hình thức kỷ luật lao động hiện hành. Cùng theo dõi nhé!

Kỷ luật lao động là gì?

Khái niệm “kỷ luật lao động” được tiếp cận theo khía cạnh mới dựa theo bộ Luật lao động hiện hành. Trong bộ Luật lao động 2012 đã nêu rõ “ Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh trong nội quy lao động”.

Tuy nhiên tại điều 117 Luật lao động 2019 khẳng định: “Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh do người sử dụng lao động ban hành trong nội quy lao động và do pháp luật quy định”.

Mỗi cách tiếp cận đều đem đến một cách nhìn mới về vấn đề kỷ luật lao động. Nội dung trong bộ luật 2019 phát triển thêm nội dung chủ yếu và quan trọng. Kỷ luật lao động không chỉ do người sử dụng lao động ban hành mà còn do nhà nước quy định. Điểm mới này khiến vấn đề kỷ luật lao động trở nên quan trọng, cụ thể hơn bao giờ hết.

Các hình thức kỷ luật lao động

hình thực kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật
Hình thực kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật

Căn cứ vào nội dung điều 125 tại Bộ luật lao động 2012, người ta chia các hình thức kỷ luật dựa trên các tiêu chí dưới đây:

Khiển trách

Đây là hình thức kỷ luật nhẹ nhất trong khung hình thức kỷ luật lao động hiện hành. Người lao động nếu vi phạm lần đầu sẽ bị khiển trách bằng văn bản hoặc lời nói. Thời hạn bị kỷ luật ngắn đồng thời không ảnh hưởng đến công việc, thu nhập. Thời gian xóa kỷ luật đối với hình thức kỷ luật bằng khiển trách là 3 tháng.

Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng

Căn cứ vào hành vi vi phạm của người lao động mà họ có thể bị áp dụng hình thức kéo dài thời gian tăng lương đã thỏa thuận trong hợp đồng. Tuy nhiên việc kéo dài thời hạn tăng lương không được vượt quá 6 tháng.

Cách chức

Cách chức là hình thức kỷ luật khi người lao động bị tước bỏ hết chức vụ hiện tại đang nắm giữ. Họ sẽ không được hưởng các chính sách, đãi ngộ, mức lương khi còn đương chức. Tuy nhiên người lao động vẫn được tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp theo sự phân công hoặc trở về vị trí ban đầu.

Cách chức là hình thức kỷ luật được quy định trong bộ Luật lao động
Cách chức là hình thức kỷ luật được quy định trong bộ Luật lao động

Sa thải

Sa thải là hình thức kỷ luật cao nhất được áp dụng đối với người lao động khi vi phạm kỷ luật. Khung hình phạt này khiến người lao động chấm dứt hoàn toàn công việc tại doanh nghiệp. Những đối tượng dưới đây sẽ phải chịu hình thức sa thải đó là:

 • Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi làm việc.
 • Người tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động.
 • Có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động.
 • Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm.
 • Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng. Các trường hợp có lý do chính đáng: thiên tai, hoả hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền,…

Tham khảo:

Nguyên tắc xử lý kỷ luật lao động

Đối với người lao động vi phạm kỷ luật thì người sử dụng lao động cần tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật bành. Quá trình xử lý cần đảm bảo thực hiện theo nguyên tắc nhất quán, cụ thể được quy định tại điều 123 Bộ luật lao động 2012 như sau:

 • Thứ nhất người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động; phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở. Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa; trường hợp là người dưới 18 tuổi thì phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật.
 • Thứ hai cần có biên bản xử lý kỷ luật lao động đồng thời không áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.
Xử lý kỷ luật cần tạo sự bình đẳng giữa các bên tham gia
Xử lý kỷ luật cần tạo sự bình đẳng giữa các bên tham gia
 • Thứ ba, không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây: nghỉ ốm đau, điều dưỡng, nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động; đang bị tạm giữ, tạm giam; đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm; lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.
 • Thứ tư, không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

Trình tự xử lý kỷ luật lao động

Trong quá trình tiến hành xử lý các hành vi vi phạm kỷ luật lao động. Người xử lý vi phạm cần tuân thủ nghiêm túc trình tự thực hiện như sau:

 • Người sử dụng lao động gửi thông báo bằng văn bản về việc tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở, người lao động, cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động dưới 18 tuổi ít nhất 5 ngày làm việc trước khi tiến hành cuộc họp.
 • Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động được tiến hành khi có mặt đầy đủ các thành phần tham dự được thông báo theo nội dung trên. Trường hợp người sử dụng lao động đã 03 lần thông báo bằng văn bản, mà một trong các thành phần tham dự không có mặt thì người sử dụng lao động tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, trừ trường hợp người lao động đang trong thời gian không được xử lý kỷ luật.
Khi xử lý kỷ luật cần có văn bản rõ ràng
Khi xử lý kỷ luật cần có văn bản rõ ràng
 • Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản và được thông qua các thành viên tham dự trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham dự cuộc họp và người lập biên bản. Trường hợp một trong các thành phần đã tham dự cuộc họp mà không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do.
 • Người giao kết hợp đồng lao động là người có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động. Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động chỉ có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động theo hình thức khiển trách.
 • Quyết định xử lý kỷ luật lao động phải được ban hành trong thời hạn của thời hiệu xử lý kỷ luật lao động hoặc thời hạn kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật lao động. Quyết định xử lý kỷ luật lao động phải được gửi đến các thành phần tham dự phiên họp xử lý kỷ luật lao động.

Các hình thức kỷ luật lao động đã được chúng tôi chia sẻ và cập nhật một cách chi tiết nhất. Mong rằng đó là những thông tin quan trọng để lao động và người sử dụng lao động nắm rõ nội dung. Qua đó đảm bảo thực hiện công việc diễn ra ổn định, hiệu quả đồng thời đáp ứng các tiêu chí về ký luật lao động.