Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An

Trong những năm qua, Nghệ An luôn dẫn đầu trong công tác giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội. Có thể nhận thấy sự thay da đổi thịt trong các vấn đề này trên địa bàn tỉnh. Những sự thay đổi tích cực ấy có sự quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An.

Vậy sự quản lý của cơ quan này ra sao? Bộ máy cơ cấu thế nào? Những thành tựu đạt được trong các lĩnh vực này là gì? Hãy cùng theo dõi trong bài viết dưới đây nhé!

Tổng quan về Sở Lao động thương binh Xã hội tỉnh Nghệ An

Vị trí, chức năng

 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Nghệ An là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Đây là đơn vị thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ công thuộc lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội.
 • Dưới sự ủy quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn.
 • Bên cạnh đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An thuộc sự quản lý, chỉ đạo toàn diện của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Vị trí đặt trụ sở làm việc của Sở lao động - thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An
Vị trí đặt trụ sở làm việc của Sở lao động – thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An

Nhiệm vụ và quyền hạn

Là cơ quan chuyên trách nằm trong quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghê An, cơ quan này đảm nhiệm công việc dưới đây:

 • Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An có nhiệm vụ tìm hiểu, nghiên cứu và trình lên Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị trong phạm vi, quyền hạn của mình và chịu trách nhiệm về các quyết định, chỉ thị đó.
 • Xây dựng các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về các  vấn đề liên quan đảm bảo phù hợp với sự phát triển về kinh tế và xã hội của tỉnh nhà.
 • Có nhiệm vụ nghiên cứu và trình lên Uỷ ban nhân dân tỉnh sự phân công, phân cấp về vấn đề Lao động, Thương binh và xã hội.
 • Làm công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá quá trình tổ chức hoat động, thực hiện các chính sách, chế độ trong thẩm quyền cho phép.
 • Cơ quan có nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể trong các vấn đề cụ thể như: Lao động việc làm, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động và vệ sinh lao động, dạy nghề, chính sách thương binh – liệt sỹ – người có công, bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội,…
Cổng thông tin điện tử của Sở là nơi cập nhật thông tin, đón nhận phản hồi từ người dân
Cổng thông tin điện tử của Sở là nơi cập nhật thông tin, đón nhận phản hồi từ người dân

Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An

Cơ cấu tổ chức

Để thực hiện tốt các công việc trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội. Sở có các bộ phận, các cơ quan chuyên trách nhằm hoàn thiện hệ thống và đảm nhận các công việc có liên quan tốt nhất. Sở lao động bao gồm:

 • Cơ quan lãnh đạo: 1 giám đốc và 3 phó giám đốc
 • Có 9 phòng ban chuyên môn:
 1. Phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công
 2. Phòng Quản lý đào tạo nghề
 3. Phòng Thương binh Liệt sỹ và Người có công
 4. Phòng Bảo trợ xã hội
 5. Phòng Phòng chống tệ nạn xã hội
 6. Phòng Kế hoạch – Tài chính
 7. Phòng Tổng hợp – Tổ chức
 8. Thanh tra sở
 9. Văn phòng sở
 • Các đơn vị trực thuộc Sở gồm:
 1. Trường Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc
 2. Trường Kỹ thuật Việt – Đức
 3. Trung tâm dạy nghề Quỳnh Lưu
 4. Trung tâm dạy nghề Đô Lương
 5. Trung tâm dạy nghề Phủ Quỳ
 6. Trung tâm giới thiệu việc làm Nghệ An
 7. Công ty Cung ứng xuất khẩu lao động và Chuyên gia Nghệ An
 8. Khu điều dưỡng Thương binh nặng Nghệ An
 9. Khu điều dưỡng Thương binh tâm thần kinh Nghệ An
 10. Nhà nuôi dưỡng thân nhân liệt sỹ
 11. Trung tâm Phục hồi chức năng và Chỉnh hình Vinh
 12. Ban quản lý nghĩa trang Việt – Lào
 13. Trung tâm Bảo trợ xã hội
 14. Trung tâm Giáo dục, dạy nghề người tàn tật
 15. Làng trẻ em SOS Vinh
 16. Trường Hecman Gmeines
 17. Trung tâm Giáo dục lao động xã hội I
 18. Trung tâm Giáo dục lao động xã hội II
Trường Cao đẳng Kỹ thuật là đơn vị trực thuộc quản lý của Sở
Trường Cao đẳng Kỹ thuật là đơn vị trực thuộc quản lý của Sở

Thông tin thêm:

Chế độ làm việc

Sở lao động là cơ quan hành chính chịu sự quản lý của Ủy bạn nhân dân tỉnh do đó hoạt động theo nguyên tắc sau:

 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An làm việc theo chế độ thủ trưởng.
 • Giám đốc là người đứng đầu và chịu toàn bộ trách nhiệm  trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, pháp luật và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về mọi hoạt động, công tác của Sở.
 • Đứng dưới Giám đốc là 3 Phó giám đốc giúp Giám đốc và được sự phân công, chỉ đạo của Giám đốc thực hiện một số công việc, lĩnh vực. Phó giám đốc sẽ chịu trách nhiệm trước giám đốc và pháp luật về lĩnh vực phụ trách.
 • Các phòng ban, đơn vị trực thuộc của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An cũng làm việc theo chế độ thủ trưởng: có người đứng đầu chịu toàn bộ trách nhiệm về hoạt động và phó chịu sự chỉ đạo của người đứng đầu.
Hoạt động triển khai, giới thiệu việc làm được triển khai đồng bộ, cụ thể
Hoạt động triển khai, giới thiệu việc làm được triển khai đồng bộ, cụ thể

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An – lá cờ đầu của ngành

Suốt từ những ngày đầu thành lập đến nay, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An không ngừng cố gắng, hoạt động có hiệu quả. Chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển, Sở đã đạt được những thành tích nổi bật đáng tự hào. Đó là những đóng góp lớn lao, đầu ý nghĩa trong quá trình xây dựng bảo vệ đất nước. 

Sở đã vinh dự nhận được được Huân chương Độc lập hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba của Đảng, Nhà nước và nhiều Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ,..Các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở cũng như cán bộ công chức của Sở đạt được nhiều bằng khen, Huân huy chương của Nhà nước, Chủ tịch nước, Chính phủ vì những cống hiến cho địa phương và đất nước. Các cán bộ, nhân viên trong đơn vị luôn đi đầu trong các phong trào của địa phương tạo nên một tập thể đoàn kết, sẵn sàng phục vụ nhân dân.

Các cá nhân đóng góp vào sự phát triển của Sở
Các cá nhân đóng góp vào sự phát triển của Sở

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An đi đầu trong công tác giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực. Thực tế năm 2020 cho thấy, Sở đã tiếp nhận 2205 hồ sơ, giải quyết 2081 hồ sơ, trong đó giải quyết 95.4% hồ sơ trước hạn và 1.7% hồ sơ đúng hạn.

Những thành tựu và việc là sở Lao động đã thực hiện được tạo niềm tin, sự khích lệ từ nhân dân. Các chương trình, lớp bồi dưỡng hướng về nhân dân, lao động được ửng hộ nhiều tình. Điều đó cho thấy bước tiến vững mạnh của Sở lao động xứng đáng với vai trò “người đày tớ trung thành của nhân dân”.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An xứng đáng là lá cờ tiên phong trong công tác của ngành Lao động, thương binh và xã hội cả nước. Trước những khó khăn thách thức, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh nhà không ngừng cố gắng để đạt được những nhiệm vụ được giao phó.