Các yếu tố hợp thành tư liệu lao động là gì?

Kinh tế chính trị Mác – Lênin đã không ít lần nhắc đến khái niệm “tư liệu lao động”. Mặc dù đây là khái niệm khiến người ta liên tưởng đến tính khoa học, trừu tượng. Tuy nhiên trong quá trình phân tích, bạn có thể hình dung vấn đề tư liệu lao động một cách đơn giản, dễ hiểu

Vậy tư liệu lao động là gì? Có những loại tư liệu lao động nào phổ biến hiện nay? Vai trò, tác dụng của tư liệu ra sao trong quá trình sản xuất? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để có cái nhìn rõ hơn về khái niệm này nhé. 

Tư liệu lao động là gì?

Tư liệu lao động là khái niệm đặc trưng trong Kinh tế chính trị Mác – Lênin. Tư liệu lao động là một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm đáp ứng yêu cầu của con người. Hiểu một cách đơn giản, đây là một dụng cụ hay hệ thống một số dụng cụ được con người sử dụng để tác động trực tiếp lên đối tượng lao động, làm thay đổi và biến đối tượng lao động trở thành sản phẩm. 

Tư liệu lao động = Công cụ lao động + Kết cấu hạ tầng + Hệ thống bình chứa

Sơ đồ tổng hợp các bộ phận cấu thành tư liệu lao động
Sơ đồ tổng hợp các bộ phận cấu thành tư liệu lao động

Phân loại tư liệu lao động

Trong quá trình phân tích khái niệm của tư liệu lao động, người ta phân chia yếu tố này thành 2 vấn đề chủ yếu như sau: 

Công cụ lao động

Đây là bộ phận tác động trực tiếp vào đối tượng lao động nhằm biến đổi, thay đổi đối tượng lao động theo mục đích của con người. Đây là yếu tố quyết định đến trình độ phát triển của nền sản xuất xã hội. Một số loại công cụ lao động được sử dụng phổ biến từ xưa đến nay như: búa, liềm, xẻng,….

Bên cạnh đó trong các lĩnh vực sản xuất khác nhau thì công cụ lao động hỗ trợ sẽ khác nhau. Mỗi công cụ lao động được hình thành nhằm mang đến giá trị cho người lao động trong quá trình sản xuất. Người lao động và công cụ lao động gắn bó và kết hợp hài hòa với nhau nhằm mang đến giá trị cao nhất.

Tham khảo bài viết khác:

Hệ thống bình chứa

Đây là những dụng cụ dùng để chứa đựng nguyên, nhiên vật liệu, nửa thành phẩm, thành phẩm. Hệ thống này hỗ trợ quan trọng trong quá trình sản xuất nhằm mang đến sản phẩm chất lượng.

Một số hệ thống bình chứa được sử dụng phổ biến hiện nay bao gồm: thùng, lọ, giỏ, bình,….

Hệ thống bình chứa là những chai, lọ, thùng phục vụ quá trình lao động, sản xuất
Hệ thống bình chứa là những chai, lọ, thùng phục vụ quá trình lao động, sản xuất

Kết cấu hạ tầng

Hệ thống kết cấu hạ tầng là bộ phận tham gia gián tiếp vào quá trình sản xuất ra sản phẩm. Mặc dù không tham gia trực tiếp trong sản xuất tuy nhiên kết cấu hạ tầng thúc đẩy hoặc cản trở nền kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia. Các yếu tố kết cấu hạ tầng được nhắc đến hiện nay là nhà xưởng, nhà kho, bến bãi, đường xá, cầu cống, bến cảng, sân bay, hệ thống thông tin liên lạc,….

Đường xá, cầu cống, nhà xưởng, bến bãi là ví dụ điển hình của kết cấu hạ tầng
Đường xá, cầu cống, nhà xưởng, bến bãi là ví dụ điển hình của kết cấu hạ tầng

Do đó trong quá trình sản xuất, nhà đầu tư cần biết kết hợp 3 yếu tố trên một cách nhịp nhàng, đồng điệu. Ở các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp,…người ta đều định ra các loại tư liệu lao động đặc thù. Điều này giúp thúc đẩy quá trình kinh tế phát triển ổn định đồng thời phát huy tối đa sức mạnh của tư liệu lao động trong sản xuất.

Ý nghĩa của tư liệu lao động

Thực tế lịch sử đã chứng minh, tư liệu lao động có vai trò, ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của sản xuất

  • Trong số các loại tư liệu lao động, công cụ lao động chính là nòng cốt của mọi hoạt động. Công cụ lao động chính là thước đo đánh giá trình độ sản xuất, năng suất lao động và chất lượng của sản phẩm. Muốn đánh giá nền sản xuất xã hội có phát triển hay không, cứ nhìn vào công cụ lao động. Công cụ lao động hiện đại, nền sản xuất phát triển và ngược lại. 
  • Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng cũng có vai trò vô cùng quan trọng trong nền kinh tế. Toàn bộ nền kinh tế chịu tác động của kết cấu hạ tầng. Kết cấu hạ tầng hiện đại thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế. Ngược lại, nếu kết cấu hạ tầng xuống cấp, giản đơn, lạc hậu sẽ cản trở, làm cho nền kinh tế tụt hậu theo. 
Người lao động sử dụng các tư liệu lao động nhằm phục vụ quá trình sản xuất
Người lao động sử dụng các tư liệu lao động nhằm phục vụ quá trình sản xuất
  • Mặc dù các loại tư liệu lao động có ý nghĩa, vai trò khác nhau tuy nhiên chúng đều dựa vào nhau, song hành cùng nhau, tác động đến quá trình sản xuất và nền kinh tế. Không thể thiếu một trong hai bộ phận đó. Không một quá trình sản xuất sản phẩm hay nền kinh tế nào thiếu công cụ lao động hoặc thiếu kết cấu hạ tầng được. 

Bài viết đã giúp bạn tìm ra ý nghĩa quan trọng của tư liệu lao động là gì trong quá trình sản xuất và phát triển nền kinh tế. Nếu không có tư liệu lao động thì người lao động không thể sử dụng sức lao động của mình để tạo ra giá trị kinh tế nuôi sống bản thân và gia đình. Ba yếu tố: tư liệu lao động, đối tượng lao động, sức lao động là nền tảng cơ bản của quá trình sản xuất.